A Kül-Világban megjelent tanulmányok Profilok a nemzetközi politika fontosabb szereplőiről A Kül-Világban megjelent dokumentumok A Kül-Világban megjelent könyvismertetések A Kül-Világban megjelent interjúk
A Kül-Világ aktuális száma
A Kül-Világ régebbi kiadásai
A Kül-Világ impresszuma
Információk a Kül-Világgal kapcsolatban
Kül-Világ régiófigyelő
Hasznos linkek az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont oldaláról
Regisztráció és feliratkozás a hírlevélre
Kül-Világ hírlevél
Keresés a Kül-Világ oldalain
Az MTA-ELTE NATO Információs és Kutatóközpont honlapja


Kacziba Péter:
A ciprusi földgázkincs szerepe a Kelet-Mediterráneum geopolitikai átrendeződésében

A tanulmány regionális perspektívából közelítve kísérli meg bemutatni a nemrégiben Ciprus környékén feltárt földgázkészletek és a jelenleg formálódó gázüzlet geopolitikai vonatkozásait. Ennek kapcsán a szigetet érintő főbb történelmi és jelenkori külpolitikai hatások ismertetése után részletesen foglalkozik a földgázkincs feltárásának körülményeivel, valamint a belföldi és nemzetközi szabályozás sajátosságaival. Az exportopciók felvázolásával demonstrálja a lehetséges gazdasági előnyöket, a földgázkészlet globális és európai jelentőségének meghatározásával azonban ezeket egyben árnyalja is.
Mivel az elemzés a ciprusi feltárások geopolitikai jelentőségét „régiós” szintben maximalizálja, ezért – a fent említettek mellett – hangsúlyt helyez a környező kelet-mediterrán országok gázüzletben betöltött szerepének bemutatására is. Ebben a részben kitér a görög ciprióta - török (ciprióta) ellentétekre, ahol a feltárások miatt még inkább bonyolódó ciprusi kérdés negatív fejleményei mellett a felfedezések esetleges konfliktusrendezési lehetőségeire is kitér. Ciprus Európai Uniós tagságát figyelembe véve az európai reakciókat is számba veszi, végezetül pedig mindezekből következtést levonva megkísérli meghatározni a ciprusi földgázlelőhelyek felfedezésének helyi és regionális jelentőségét, s – remélhetőleg – pontosítja a sziget geopolitikai helyzetéről kialakult képet.

teljes cikk letöltése pdf formátumban...

Hivatkozás:
Kacziba Péter: "A ciprusi földgázkincs szerepe a Kelet-Mediterráneum geopolitikai átrendeződésében". Kül-Világ, No. 3-4. (2013), 20-41. o.

A szerzőről:
Kacziba Péter a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának politikatudományi doktorandusza. Kutatásai során a Kelet-Mediterráneumra, elsősorban pedig Görögország, Törökország, és Ciprus XX-XXI. századi kül- és belpolitikai viszonyaira fókuszál. 2010-ben ösztöndíjas volt a nicosia-i Ciprusi Egyetemen (University of Cyprus), 2013-ban a thesszaloniki-i Makedón Egyetemen (University of Macedonia). Doktori disszertációjának témája a ciprusi konfliktus szintézise, amelyet a helyi, a regionális, és a nagyhatalmi érdekek tükrében vizsgál.